ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

จุลสารประจำเดือน

- จุลสารประจำเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม -จุลสารประจำเดือนเมษายน-พฤษาคม จุลสารประจำเดือนกุมภ...

รายละเอียด

...

โครงการความรู้สู่อาชีพ เพื่อสมาชิก ประจำปี 2561 ( 4 หลักสูตร)

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ - ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม หลักส...

รายละเอียด

...

ประกาศทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2561

ประกาศทุนการศึกษาบุตรประจำปี  2561 {{title}}

รายละเอียด

...

กำหนดมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561

สอมธ. กำหนดมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจำปี  2561 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห...

 รายละเอียด

...

ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2561

* ทุนเรียนดี  * ทุนเรียนดีและส่งเสริม  * ทุนส่งเสริมการศึกษา  * ต่อ...

 รายละเอียด

...

ทรงพระเจริญ

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน สอมธ.

รายชื่อโรงพยาบาลที่ใช้กับบัตรประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  กรกฎาคม  ...

 รายละเอียด

...

จัดทอดผ้าป่าสามัคคี วัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่  2/2561 ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันที่  4 สิง...

 รายละเอียด

...

เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมครั้งที่ 1/2561 เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ...

 รายละเอียด

...

ค.ความรู้สู่อาชีพ หลักสูตรข้าวเกรียบปากหม้อ

สอมธ. จัดโครงการความรู่้สู่อาชีพ  หลักสูตร ข้าวเกรียบปากหม้  ให้แก่สมาชิก  เมื่...

 รายละเอียด


วีดีโอ


ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง
จัดทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เพื่อนำเงินไปสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดจันทร์มณี จ.อ่างทอง

ประธานกรรมการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา คุณธรรมดี

คณะกรรมการชุดที่ 47


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 4.25%
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75%
@ 1 พ.ย. 60
เงินให้กู้แก่สมาชิก 5.00%
@ 1 มี.ค. 59

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 1.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.25%
ประจำทวีทรัพย์ 2.75%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 9 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.00%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.75%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@7 ส.ค. 60